NIVEA: Najuspješnija NIVEA nagradna igra u 2015.!

OMEGA_MEDIA_web_portfolio_ONLINE_1300px_NiveaCleansingMicrosite_1704

NIVEA: Najuspješnija NIVEA nagradna igra u 2015.!

Aplikacija Nivea Cleansing

  • Razvoj i dizajn aplikacije za online nagradnu igru.
  • Top internacionalni projekt adaptiran na više tržišta.
  • Aplikacija je bila aktivna na različitim platformama i jezicima.
  • Najposjećenija NIVEA nagradna igra i najuspješniji NIVEA projekt u 2015.
Info
Category:

Online