Nivea 100 godina / muzej APP

OMEGA_MEDIA_web_portfolio_ONLINE_1300px_Nivea100god1Microsite_1704
OMEGA_MEDIA_web_portfolio_ONLINE_1300px_Nivea100god2Microsite_1704

Nivea 100 godina / muzej APP

Razvoj i dizajn aplikacije za online nagradnu igru, top internacionalni projekt adaptiran na više tržišta. Aplikacija je bila aktivna na različitim platformama i jezicima. Najposjećenija NIVEA nagradna igra i najuspješniji NIVEA projekt u 2015. VIDI Web Top 100 nagrada! 2011 za Nivea 100 godina u kategoriji Web promocija, community servisi i social media aplikacije.

Info
Category:

Online