KINDER: lansiranja Kinder+Sport Joy of moving projekta društvene odgovornosti

KINDER: lansiranja Kinder+Sport Joy of moving projekta društvene odgovornosti

Priprema vizuala i dizajn priopćenja za medije povodom lansiranja projekta društvene odgovornosti – Kinder+Sport Joy of Moving. Slanje PR-a te izrada analize i evalucija medijskih objava.

Info
Category:

360