Ferrero kampanja: Kinder Joy Funko

OK_portfolio_teaser_unutra_1300px_2210_Anđela_Kinder_J_Funko
OK_portfolio_teaser_unutra_1300px_2210_Anđela_Kinder_J_Funko_3

Ferrero kampanja: Kinder Joy Funko

Kampanja uključuje kreativni koncept i dizajn ključnog vizuala za Kinder Joy Funko limitiranu kolekciju proizvoda za tržište Hrvatske i Slovenije. Nadalje, intenzivna kampanja uključila je postavljanje i ažuriranje web sadržaja na službene Kinder stranice za tržište Hrvatske i Slovenije kako bi potrošači ubrzo doznali o dostupnosti limitirane kolekcije proizvoda. Kreirani su i privlačni Kinder Joy Funko newsletter materijali koji su uključili ključnu komunikaciju o limitiranoj kolekciji proizvoda za hrvatsko i slovensko tržište.

Info
Category:

Online