Ferrero kampanja: Kinder Halloween

OK_portfolio_teaser_unutra_1300px_2210_Anđela_Kinder_Halloween
OK_portfolio_teaser_unutra_1300px_2210_Anđela_Kinder_Halloween_1
OK_portfolio_teaser_unutra_1300px_2210_Anđela_Kinder_Halloween_2

Ferrero kampanja: Kinder Halloween

Kampanja uključuje kreativni koncept i dizajn ključnog vizuala za Kinder Halloween limitiranu kolekciju proizvoda za tržište Hrvatske i Slovenije. Nadalje, intenzivna kampanja uključila je postavljanje i ažuriranje web sadržaja na službene Kinder stranice za tržište Hrvatske i Slovenije kako bi potrošači ubrzo doznali o dostupnosti limitirane kolekcije proizvoda. Dodatno, integrirana je inovativna Kinder Halloween bojanka na web stranice. Potrošačima je na taj način pružena mogućnost jednostavnog preuzimanja i korištenja bojanke, koja je uvelike poboljšala korisničko iskustvo i unaprijedila kvalietu odnosa s Kinder brandom. Kreiran je i privlačan Kinder Halloween newsletter koji je uključio ključnu komunikaciju o limitiranoj kolekciji proizvoda.

 

Info
Category:

Online