EUCERIN FACEBOOK: Osmišljavanje relevantnog i dosljednog sadržaja

OMEGA_MEDIA_web_portfolio_SOCIAL_FB_EucerinHR_1300px_1704

EUCERIN FACEBOOK: Osmišljavanje relevantnog i dosljednog sadržaja

Svakodnevno kreiramo zanimljiv sadržaj, brinemo o administraciji i održavanju Eucerin Facebook stranice te pružamo korisnicima 24-satnu podršku. Pripremamo i provodimo cjelogodišnje Google i Facebook oglašivačke kampanje.

Otkrijte kako to radimo na Eucerin Hrvatska Facebook stranici. 

Info
Category:

Social