EUCERIN: Priprema materijala za medije

OMEGA_MEDIA_web_portfolio_gridVECI_360_ECNadvertorijalpH5_1000px_1704
OMEGA_MEDIA_web_portfolio_gridVECAvisina_360_ECN_advertorijal_1000x1424px_1704
OMEGA_MEDIA_web_portfolio_gridVECAvisina_360_ECN_advertorijal2_1000x1424px_1704

EUCERIN: Priprema materijala za medije

Od samih početaka osmišljavamo PR kampanje i advertorijale za Eucerin te doprinosimo imidžu brenda u očima potrošača i javnosti. Intenzivne PR kampanje provode se na mjesečnoj bazi, a finalni rezultati iz godine u godinu pokazuju porast te se odražavaju i na ukupne rezulate brenda.

 

 

Info
Category:

360