AMIS TELEKOM: izrada strategije i kretivnih rješenja kampanje

OMEGA_MEDIA_web_portfolio_360_AmisBabaGugla_1300px_1704

AMIS TELEKOM: izrada strategije i kretivnih rješenja kampanje

Izrada ATL kampanje i POS materijala za broadband telekom Amis.

Info
Category:

360